top of page

SUBSIDIES

Zowel ondernemers als particulieren kunnen gebruik maken van diverse subisidieregelingen die de keuze voor energiezuinige warmtepomptechniek aantrekkelijk maken. De energie-investeringsaftrek - EIA - specifiek voor ondernemers en de Investeringssubsidie Duurzame Energie – ISDE –  die zowel door ondernemers als particulieren benut kan worden. Vanzelfsprekend zijn er diverse voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.

EIA ISDE.png

Voor ondernemers:

EIA De energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en de toepassing van duurzame energie.


De EIA biedt dubbel voordeel: lagere energiekosten én u betaalt minder inkomsten- of vennootschaps belasting. Een aanzienlijk deel van de totale investering (minimaal € 2.500) die gemoeid gaat met het installeren van de warmtepomp mag u aftrekken van uw fiscale winst! Voorwaarde is dat de (S)COP waarde van uw installatie of buitendelen groter of gelijk dient te zijn aan 4,4 (let op: situatie 2018).


TOSHIBA heeft zowel in het split-systemen assortiment als in het grotere segment (multi-split, VRF) een ruime keuze aan modellen en systemen die voldoen aan deze eis.


Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u naar de website  van de RVO:

 

> Energie investeringsaftrek EIA

 

Voor ondernemers én particulieren:

ISDE Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is beschikbaar voor bedrijven en particulieren die energiebesparende maatregelen treffen in hun bedrijfsruimte of woning.


TOSHIBA’s lucht-water warmtepompsystemen Estía komen ruimschoots in aanmerking voor deze nieuwe regeling. Met Estía wordt daarnaast een grote verduurzaming gerealiseerd op het gebied van verwarming en warm water. De subsidie op de Estía systemen is extra hoog vanwege het A++ label.


Aandachtspunten bij de aanvraag van de ISDE subsidie:

•  De subsidieaanvraag DOOR PARTICULIEREN dient te worden gedaan NA AANSCHAF van de warmtepomp.

•  De subsidieaanvraag DOOR BEDRIJVEN dient te worden gedaan VOOR AANSCHAF van de warmtepomp.
 

Voor het aanvragen van de subsidie is een DigiD code nodig.
Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u naar de website  van de RVO:

 

> Investerings subsidie duurzame energie ISDE

 

bottom of page